O. P. Johanssons Skoaffärs historia

Affärens historia börjar på 1800-talet för fyra generationer tillbaks i samma familj. Farfars far flyttade då till Vä utanför Kristianstad och etablerade sig som skomakare där. Min farfar Ola flyttade till Kristianstad och började som skomakare 1901.

En bild på en skobeställning från en kund från farfars skomakeri 1897 och ett par sko träläster.
Priset var 7.50:- för ett par, som var mycket pengar på den tiden.

1877
1878
1393f
Ö. Storgatan 41 där affären fortfarande ligger idag.

Redan efter några år började det att tillverkas fabriksgjorda skor, som min farmor Anna åkte och köpte på Ramlösa skofabrik. Dessa skor tog hon med sig i en korg till torget. Hon lyckades att sälja alla skorna på en dag. Då etablerades skoaffären, eftersom farfar tyckte att det fanns ingen anledning att sitta och sy skor, när det gick så lätt att sälja fabriks tillverkade skor. Affären låg då på Cardellsgatan här i Kristianstad.

Farfar köpte sedan 1924 fastigheten på Östra Storgatan 41 och flyttade skoaffären dit, där skoaffären alltjämt finns. Han drev sedan den till mitten på trettiotalet, då min far övertog skoaffären som han sedan drev tillsammans med sin hustru Elsa.

Jag kom sedan med i rörelsen efter avslutade studier och efter ett och halvt år hos Bally i Schweiz, där jag bl. a fick tillverka ett par randsydda skor till mig själv. År 1970 återvände jag till Kristianstad och drev affären i samverkan med mina föräldrar.

Numera drivs affären av Ola vår son och jag och min hustru Gunilla affären sedan början på åttiotalet. Vårt mål är att alltid sälja skor av god kvalité och passform. Kunden skall alltid stå i centrum, som man själv vill bli bemött skall man bemöta sina kunder.

Mottot var samma på farfars tid som nu:

”så hög skokvalitet som möjligt för så lite pengar som möjligt…”

Bästa hälsningar
Ola, Olle och Gunilla Johansson